Κατηγορίες
Κατασκευαστές
  • 1.Honeywell
  • Bentel security
  • DSC
  • FINE
  • GKB
  • Hikvision
  • Kocom

ΚΑΡΤΕΣ DVR

 Οι κάρτες και το λογισμικό της Geovision καλύπτουν κάθε απαιτητική εγκατάσταση και
λειτουργία. Το σύστημα καλύπτει μέχρι 32 κάμερες και παρέχει δυνατότητες υβριδικής
λειτουργίας. Ως μερικά από τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του λογισμικού, αναφέρουμε:
Δυνατότητα Digital Matrix, αναγνώριση προσώπου (χωρίς ταυτοποίηση), καταμέτρηση
διερχομένων, ανίχνευση δολιοφθοράς κάμερας (αλλαγή οπτικής γωνίας, εστίασης και κάλυψη
κάμερας), PTZ ανίχνευση και παρακολούθηση (tracking), οπτική αυτοματοποίηση, ανίχνευση
απώλειας αντικειμένου και ασυνόδευτου αντικειμένου, έξυπνη αναζήτηση καταγραφών κ.ά.
Επιπλέον, υπάρχουν και επιπρόσθετες λειτουργίες Video Analytics όπως η πανοραμική όψη, η
σταθεροποίηση βίντεο, ανίχνευση συγκέντρωσης πλήθους και η λειτουργία defog. Διατίθεται
προηγμένο λογισμικό για την απομακρυσμένη παρακολούθηση περισσότερων του ενός
συστημάτων, ώστε να έχουμε την δυνατότητα ενός Κέντρου Ελέγχου και Βίντεο (Control
Center και Center V2).

Συνέχεια
clear-bug-div
Δημοφιλή προϊόντα